ฐากร BAY

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ) เปิดตัว กรุงศรี ฟินโนเวต (Krungsri Finnovate Co., Ltd.)บริษัทในเครือกรุงศรีที่มุ่งดำเนินการ 3 กิจกรรมหลักในด้านเทคโนโลยีทางการเงิน คือ ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรม บริหารจัดการสตาร์ทอัพ และลงทุนพัฒนาฟินเทค ด้วยงบลงทุน 30 ล้านเหรียญสหรัฐในระยะเวลา 3 ปีแรก ตั้งเป้าสร้างฟินเทค ยูนิคอร์น (Fintech Unicorns) และเชื่อมโยงนวัตกรรมทางการเงินเข้ากับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของกรุงศรี เพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภคเพิ่มขึ้น

 

นายฐากร ปิยะพันธ์ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านกรุงศรี คอนซูมเมอร์ และผู้บริหารสายงานดิจิทัลแบงก์กิ้งและนวัตกรรม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) หรือ BAY เปิดเผยว่า “กรุงศรี ฟินโนเวต จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเงินให้กับกรุงศรี เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในยุคดิจิทัล โดยเป้าหมายในเบื้องต้นคือการเข้าไปมีส่วนร่วมใน Ecosystem ของฟินเทคทั้งในไทยและต่างประเทศ และในระยะยาวบริษัทต้องการร่วมผลักดันฟินเทค สตาร์ทอัพไทยให้สามารถก้าวไปสู่ระดับ “ฟินเทค ยูนิคอร์น” (Fintech Unicorn) หรือธุรกิจสตาร์ทอัพที่มีมูลค่าเกิน 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐ และนำไปสู่การต่อยอดพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่าง ๆ ของธนาคารต่อไปในอนาคต”

 

นอกจากนี้ได้แต่งตั้งนายแซม ตันสกุล เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท กรุงศรี ฟินโนเวต จำกัด ดูแลรับผิดชอบดำเนินการใน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 1) การส่งเสริมและพัฒนาการสร้างนวัตกรรม (Accelerator & Academic Collaboration) ซึ่งจะต่อยอดความสำเร็จของโครงการ Krungsri RISE และ Krungsri Uni Startup ในการพัฒนาทั้งในเชิงความรู้และการสนับสนุนเงินทุน เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับสตาร์ทอัพ 2) การบริหารจัดการสตาร์ทอัพ (Startup Project Management) โดยจะเปิดโอกาสพูดคุยและทำความรู้จักกับสตาร์ทอัพจากทั้งในและต่างประเทศ เพื่อบรรลุความร่วมมือในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินในส่วนต่าง ๆ ของกรุงศรี ทั้งในกลุ่มสินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบุคคล สินเชื่อ SME รวมทั้งบัตรเครดิต และ 3) การลงทุน (Venture Capital) ร่วมลงทุนในการพัฒนาเทคโนโลยีทางการเงิน โดยจะใช้งบลงทุนเริ่มต้นที่ 30 ล้านเหรียญสหรัฐในช่วงระยะเวลา 3 ปีแรก

 

ขณะที่ในปีนี้ คาดว่ากรุงศรี ฟินโนเวตจะสามารถบรรลุความร่วมมือในการพัฒนาโครงการในด้านฟินเทคทั้งสิ้น 20 โครงการ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ควบคู่ไปกับผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ของกรุงศรี นอกจากนี้ ในส่วนของการลงทุน บริษัทกำลังศึกษาและร่วมลงทุนทั้งในรูปแบบของการลงทุนตรง (Direct Investment) ในฟินเทคสตาร์ทอัพไทยที่มีศักยภาพ และลงทุนในกองทุนสตาร์ทอัพทั้งในไทยและต่างประเทศ ภายใต้เงินลงทุนเริ่มต้นที่ 30 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งในขณะนี้กรุงศรีได้มีการเจรจาและอยู่ในระหว่างการดำเนินการเรื่องการลงทุนกับสตาร์ทอัพบางรายแล้ว” นายฐากร กล่าว

 

ทั้งนี้ ในภาพรวมกรุงศรีได้วางแนวทางการพัฒนาและการลงทุนในด้านเทคโนโลยีไว้ 9 ด้าน เพื่อให้บริการทางการเงินในยุคดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบและมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งประกอบด้วย

 
1) Artificial Intelligence and Machine Learning เพื่อพัฒนาระบบให้เกิดการเรียนรู้และจดจำ
2) Big Data/ Data Analytics เพื่อคิดและวิเคราะห์ข้อมูล สร้างโมเดลการนำเสนอสินค้าและบริการที่เหมาะสม
3) Blockchain เพื่อเพิ่มความรวดเร็วและโปร่งใสในการทำธุรกรรม
4) Smart Application Programming Interface เพื่อให้ลูกค้าสามารถใช้บริการที่ดีและรวดเร็วผ่านช่องทางออนไลน์
5) Super Mobile App เพื่อรองรับการชำระเงินในรูปแบบต่าง ๆ
6) Biometric Authentication เพื่อนำเทคโนโลยีการใช้ลักษณะทางกายภาพมาใช้ในการเข้าถึงข้อมูล เพิ่มความปลอดภัย
7) Digital Lending Platform การจับมือเป็นพันธมิตรเพื่อร่วมคิดค้น เฟ้นหารูปแบบการบริการ
8) Insurance Technology การพัฒนาเพื่อให้ลูกค้าสามารถทำประกันภัยผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์
9) Robo-Advisor for Wealth Management การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้คำปรึกษาด้านการเงิน

ทั้งหมด เพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกันของลูกค้าในแต่ละกลุ่มในยุคดิจิทัลให้มากขึ้น