tpark รับรางวัล

กลุ่มไทคอน โดยคุณหทัยกานต์ ดุษฐดินทร ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด (TPARK) ผู้นำด้านการพัฒนาคลังสินค้าคุณภาพสูงรายใหญ่ของไทย รับใบรับรองมาตรฐานในการพัฒนาคลังสินค้าสีเขียวเบื้องต้นจากสมาคม Thinkstep-SGS โดยมาตรฐาน EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies) จัดเป็นนวัตกรรมในการรับรองมาตรฐานความเป็นเลิศในการออกแบบอาคารเพื่อประสิทธิภาพสำหรับตลาดเกิดใหม่ ของบรรษัทเงินทุนระหว่างประเทศ (IFC) ซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มธนาคารโลก โดย TPARK อยู่ระหว่างการพัฒนาคลังสินค้าตามมาตรฐาน EDGE นี้ที่โครงการ TPARK บางพลี 4 อาคารขนาดพื้นที่ 29,250 ตารางเมตร โดยคลังสินค้าสีเขียวแห่งนี้จะก่อสร้างด้วยวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงสามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้า และน้ำในอาคารได้อย่างน้อย 20% ขึ้นไป อีกทั้งยังช่วยลดการเกิดก๊าซเรือนกระจก เมื่อเทียบกับคลังสินค้าทั่วไปอีกด้วย