71473C82-65F6-4FAC-90C4-92B5D566ECAD

กองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช. ยกระดับอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและสมาชิกกอช. เข้าถึงการออมเพื่อเป็นหลักประกันด้านบำนาญมากขึ้นอย่างต่อเนื่องสมัครสมาชิกและ ส่งเงินออมสะสมขั้นต่ำเพียง50 บาทสูงสุด13,200 บาทได้ทุกวันในช่วงเวลา08.30 - 20.30 .  ได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสกว่า13,000 สาขาทั่วประเทศเพียงตรวจสอบสิทธิก่อนการสมัครได้ที่แอปพลิเคชัน(Application) “กอช.” หรือwww.nsf.or.th

นางสาวจารุลักษณ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการคณะกรรมการกองทุนการออมแห่งชาติหรือกอช. เปิดเผยว่า กอช. ยกระดับอำนวยความสะดวกให้ประชาชนและสมาชิกกอช. ถือเป็นภารกิจสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบอาชีพอิสระและสมาชิกกอช. ได้เข้าถึงการออมเพื่อเป็นหลักประกันด้านบำนาญมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการออมกับกอช. โดยสามารถสมัครสมาชิกและส่งเงินออมสะสมได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสกว่า13,000 สาขาทั่วประเทศได้ทุกวันในช่วงเวลา08.30 - 20.30 . เพียงแสดงบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมเงินออมขั้นต่ำ50 บาทสูงสุด13,200 บาท เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้วจะได้รับใบเสร็จเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานในการทำรายการซึ่งมีค่าธรรมเนียมการทำรายการละ5 บาท  ทุกประเภทบริการสำหรับเคาน์เตอร์เซอร์วิสที่เป็นหน่วยรับสมัครกอช. จะมีจุดสังเกตโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ที่มีโลโก้สัญลักษณ์กอช. บริเวณหน้าประตูทางเข้า สำหรับการดูยอดเงินออมสะสมสมาชิกสามารถดูผ่านแอปพลิเคชัน(Application) “กอช.” ได้ทั้งแอปสโตร์(App Store) และเพลย์สโตร์(Play Store) โดยกรอกข้อมูลชื่อบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อ   เข้าสู่ระบบ/ จากนั้นเข้าสู่หมวดบัญชีของฉันกดเพื่อดูเงินออมของฉัน” / ข้อมูลจะแสดงเงินออมสะสมผลประโยชน์เงินออมสะสมเงินสมทบและผลประโยชน์เงินสมทบ/ กดดูรายละเอียดเงินออมสะสม/ เมื่อกดเข้าไปดูเงินออมสะสมจะปรากฎรายละเอียดการส่งเงิน ทั้งนี้ประชาชนที่สนใจสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ธนาคารของรัฐบาลทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคาร ธ.ก.ส. ธอส. ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทยทุกสาขา เคาน์เตอร์เซอร์วิส เทสโก้โลตัส ตู้บุญเติมทั่วประเทศ รวมทั้งสำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชนที่เข้าร่วม และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนเงินออม โทร. 02-049-9000