76CF2426-50E2-4FB0-AB0F-50CB9ECC0A35

โครงการดีต้องบอกต่อ...บอสใหญ่ใจดี ธานินทร์ พานิชชีวะ แห่งดอนเมืองโทลล์เวย์ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการใช้ถนนอย่างปลอดภัย ล่าสุดจัดส่งทีมงานจิตอาสาติดตั้งป้ายสัญญาณไฟกระพริบให้กับกลุ่มโรงเรียนในเขตจ.ลพบุรี แถมยังฝากประชาสัมพันธ์บอกโรงเรียน วัด หรือ มูลนิธิใดต้องการสามารถติดต่อเข้ามาได้เลย ที่ Tollway Call Center 1233 ทราบแล้วเปลี่ยน!!!