unnamed (4)

 

นางสาวพิชญานันท์ ล้อวรลักษณ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่าย (อาวุโส) บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) หรือ DRT เข้าเยี่ยมตัวแทนจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างภายใต้แบรนด์ Diamond รายใหญ่ในเมืองเวียงจันทน์ ประเทศ สปป.ลาว เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ค้า พร้อมสำรวจตลาดวัสดุก่อสร้างใน สปป.ลาว ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดหลักในการส่งออกสินค้าไปยังกลุ่มประเทศ CLMV ที่มีศักยภาพการเติบโตและการขยายตัวได้อย่างรวดเร็ว