ภาพตลาดหลักทรัพย์ฯ เสริมความรู้การวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณแก่วิทยากร.docx

ดร. กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดการอบรม TSI Trainers: Happy Money, Happy Retirement เสริมความรู้ด้านการวางแผนการเงินเพื่อวัยเกษียณแก่วิทยากรอาสาของตลาดหลักทรัพย์ฯ รวม 34 ท่าน เพื่อนำไปเผยแพร่ความรู้ และสร้างเกษียณสุข ให้แก่คนไทยในวงกว้าง องค์กรที่สนใจเสริมสร้างความเข้าใจด้านการวางแผนการเงินแก่พนักงาน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมwww.set.or.th/happymoney