ภาพ_ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความรู้กางวางแผนเกษียณแก่ผู้จัดการร้าน S&P

ปิยาภรณ์ ครองจันทร์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ฯ และชยุต ปริญญาธนกุล วิทยากรจากตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมให้ความรู้หลักสูตร “Happy Money, Happy Retirement: เคล็ด(ไม่)ลับ สร้างสุขทางการเงินแก่ผู้จัดการร้าน บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) เตรียมความพร้อมทางการเงินสร้าง เกษียณสุขภายในองค์กร ทั้งนี้ องค์กรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.set.or.th/happymoney