unnamed (5)

เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บล. กรุงศรี จัดโรดโชว์ “Invest Thailand Conference 2017” ณ ประเทศญี่ปุ่น พา 10 บจ. จากหลากหลายหมวดธุรกิจร่วมให้ข้อมูลแผนการดำเนินงาน รวมถึงความแข็งแกร่งของ บจ. ไทย แก่ผู้ลงทุนสถาบันในญี่ปุ่น มูลค่าสินทรัพย์สุทธิภายใต้การจัดการ (AUM) รวม 4.57 ล้านล้านเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ เมื่อวันที่ 3 ก.ค. ที่ผ่านมา