unnamed (4)

 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ พัฒนาตลาดทุนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน พร้อมขยายโอกาสแก่ผู้ประกอบธุรกิจ startup ตามแผนงานสำคัญเพื่อสร้างstartup ecosystem ที่สมบูรณ์ ทั้งในด้านการเตรียมความพร้อม การให้ความรู้ การพัฒนา platform ให้แก่ startup เพื่อเชื่อมโยงและเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมถึงการร่วมลงทุนใน startup สอดรับโมเดล Thailand 4.0 ของรัฐบาล เผยเปิดตัว “LIVE” platform ครั้งแรกในงาน Startup Thailand 6-9 ก.ค.นี้  พร้อมให้บริการ Q3 ปีนี้ หลังได้รับการอนุมัติจาก ก.ล.ต.

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน ภายใต้วิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” โดยได้ส่งเสริมธุรกิจทุกขนาดเติบโตด้วยคุณภาพ และได้ขยายไปยังกลุ่มผู้ประกอบการ startup โดยมีแผนกลยุทธ์การสร้าง startup ecosystem ครบวงจร ตั้งแต่การให้ความรู้และประสบการณ์ในการจัดการธุรกิจอย่างเป็นระบบ จนถึงการระดมทุนเพื่อการเติบโตผ่านหลักสูตรอบรมผู้ประกอบการและสื่อความรู้ต่างๆ นอกจากนี้ ยังได้จับมือกับหน่วยงานพันธมิตรร่วมลงทุนในกองทรัสต์กับธนาคารออมสิน และธนาคากรุงไทย เพื่อให้ผู้ประกอบการที่มีแนวคิดและนวัตกรรมใหม่ๆ มีเงินทุนในการต่อยอดธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาplatform ให้แก่ startup เพื่อเชื่อมโยงและเข้าถึงแหล่งเงินทุน ซึ่งจะเป็นตัวครั้งแรกในงาน Startup Thailand 6-9 ก.ค. นี้ โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานภาครัฐ

 

พร้อมกันนี้ ภายในงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจแห่งผู้ประกอบการ พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ เพื่อร่วมพัฒนาแนวทางแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจเศรษฐกิจแบ่งปัน (Sharing Economy) แนวทางการจัดตั้งศูนย์ทดสอบและพัฒนานวัตกรรมสำหรับธุรกิจในรูปแบบเศรษฐกิจแบ่งปัน

 

“ปัจจุบันนักธุรกิจรุ่นใหม่หันมาสนใจเป็น startup มากขึ้น และอยู่ในกระแสที่ทั่วโลกกำลังจับตา เพราะหลายแนวคิดนำไอเดียและนวัตกรรมใหม่ๆ มาเปลี่ยนแปลงการทำธุรกิจในปัจจุบันมากขึ้น ซึ่งในไทยผู้ประกอบการกลุ่มนี้จะเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศสู่ยุคใหม่ ตามโมเดลThailand 4.0 ของรัฐบาล ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เห็นความสำคัญในการส่งเสริมผู้ประกอบการดังกล่าวเช่นกัน โดยในงาน Startup Thailand ครั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมเป็นวิทยากร เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองในหัวข้อ “Asia Capital Market; Driving Force for Startups” ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่นและเกาหลี ซึ่งมีประสบการณ์ในการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการ Startup” นางเกศรา กล่าว

 

งานครั้งนี้ จะมีการเปิดตัว “LIVE” platform ครั้งแรกและเป็นตลาดซื้อขายสำหรับธุรกิจ Startup และ SMEs โดยการสนับสนุนของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (National Startup Committee) ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จำกัด โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ถือหุ้น 99.99% ซึ่งพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการ Startup เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อการระดมทุนและเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายเปลี่ยนมือ ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งให้ธุรกิจเติบโตต่อไปในอนาคต” เกศรากล่าว

 

ทั้งนี้ สำหรับ LIVE platform อยู่ระหว่างการขออนุญาตการประกอบธุรกิจจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อให้บริการไตรมาส 3 ปีนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th

งาน Startup Thailand 2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-9 ก.ค. 2560 เวลา 10.00-20.00 น. ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์