3CE0FA92-AF33-4F25-9855-BD3BE9104EB2

SME Development Bankเดินหน้าหนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายย่อยด้านสุขภาพ ผ่อนเกณฑ์ปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยถูก 1% และ 3% เพื่อเป็นทุนพัฒนาปรับปรุงสถานที่ยกระดับผ่านมาตรฐานประเดิมเมืองเชียงใหม่ หนุนขึ้นแท่นมหานครสุขภาพ

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) กล่าวว่าอุตสาหกรรมด้านสุขภาพ และเกี่ยวเนื่อง ทั้งกลุ่มสินค้าและบริการ กำลังเติบโตอย่างสูงตามเทรนด์รักสุขภาพของคนทั่วโลก และมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยอย่างยิ่งเป็น1 ในกลุ่ม10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (10 S-Curve) โดยประเทศไทยมีศักยภาพพื้นฐานต่างๆ พร้อมอยู่แล้วที่จะรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมสุขภาพอีกทั้ง มีผู้ประกอบการโดยเฉพาะระดับเอสเอ็มอี อยู่ในอุตสาหกรรมนี้จำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจด้านอาหาร เครื่องดื่ม สปา เครื่องสำอาง แพทย์แผนไทย ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ฯลฯ 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายย่อยจำนวนมากในอุตสาหกรรมดังกล่าวยังไม่สามารถปรับตัวเข้าสู่มาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยที่ถูกต้องตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องหมาย อย.GMP และ HACCPเป็นต้นปัจจัยหลักเนื่องจากขาด “เงินทุน” กับ “ความรู้” ทำให้เสียโอกาสการขยายตลาดให้กว้างไกล บางรายต้องถูกสั่งปิดโรงงานหรือสถานประกอบการ เพราะการผลิตขัดกับกฎหมาย

ดังนั้นSME Development Bankกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันยกระดับเอสเอ็มอีอุตสาหกรรมสุขภาพให้สามารถเข้าสู่ระบบมาตรฐานได้โดยกระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงสาธารณสุขจะทำหน้าที่คัดกรอกผู้ประกอบการที่ต้องการขอใบอนุญาตมาตรฐานต่างๆ แต่ขาดเงินทุน  ส่งต่อมาให้ SME Development Bankเพื่อรับการสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยถูก1% และ 3%ซึ่งจะผ่อนเกณฑ์การพิจารณาพิเศษ  โดยให้เงินทุนล่วงหน้า ตั้งแต่ยังไม่มีใบอนุญาตครบถ้วน   เพื่อให้มีเงินทุนนำไปใช้พัฒนาปรับปรุงโรงงาน สถานที่ผลิต บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ จนสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขสำเร็จควบคู่กับ3 หน่วยงานร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมความรู้แก่ผู้ประกอบการด้านสุขภาพซึ่งจะเป็นแนวทางให้สามารถเข้าสู่มาตรฐานได้และมีศักยภาพธุรกิจสูงขึ้น สามารถดำเนินกิจการอยู่รอด เติบโตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ธนาคารจัดเตรียมสินเชื่อไว้ให้บริการ ได้แก่สินเชื่อเถ้าแก่4.0 จากกระทรวงอุตสาหกรรม สำหรับนิติบุคคล คิดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1% ต่อปี ปลอดชำระเงินต้น 3 ปีแรก เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีปัญหาทางการเงินสามารถกู้ได้ (แม้เคยปรับโครงสร้างหนี้ หรือผ่อนชำระไม่ต่อเนื่องมาก็ตาม)และ สินเชื่อเศรษฐกิจติดดาวสำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ดอกเบี้ย 3% ต่อปี ใน 3 ปีแรกเพื่อธุรกิจเกษตรแปรรูป ท่องเที่ยว/ท่องเที่ยวชุมชน และผู้ประกอบการใหม่ หรือมีนวัตกรรม

นายมงคล กล่าวต่อว่า เริ่มนำร่องที่ จ.เชียงใหม่  เนื่องจากมีผู้ประกอบการธุรกิจสุขภาพรวมกันอยู่จำนวนมาก สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลส่งเสริมให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางธุรกิจบริการสุขภาพ หรือมหานครสุขภาพ ( Health City )อีกทั้ง เชียงใหม่ได้รับคัดเลือกอยู่อันดับ 7 เมืองบริการสุขภาพดีของโลก จาก 231 เมืองทั่วโลก โดยเว็บไซต์ชื่อดัง numbeo.com และถูกจัดอันดับให้เป็นเมืองน่าอยู่ลำดับที่ 2 ของโลกและอันดับ 1 ของเอเชียโดยนิตยสารTravel+Leisure  โดยเบื้องต้นคัดเลือกผู้ประกอบการ70 ราย เข้าสู่กระบวนการอบรมและพัฒนาโดยเริ่มทยอยอนุมัติสินเชื่อจาก SME Development Bankได้แล้ว เช่น หจก.ไข่เค็มราเชนทร์ ผู้ผลิตน้ำพริกไข่เค็ม แบรนด์ “ไข่เค็มราเชนทร์” บริษัท บีสตาร์ จำกัด ผู้ผลิตเครื่องสำอาง แบรนด์ “Be Kids” และบริษัท ไบโอฟู้ด อินดัสทรี้ จำกัด ผู้ผลิตกล้วยหอมทองแปรรูป แบรนด์ “jmm fruit” เป็นต้น หลังจากนี้ จะขยายการสนับสนุนไปยังจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศต่อไป