set เอธิโอเปีย

เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ดร. รินใจ ชาครพิพัฒน์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า และผู้แทนจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจากประเทศเอธิโอเปีย ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน พร้อมรับฟังข้อมูลพัฒนาการสำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย)  เพื่อเตรียมการจัดตั้งตลาดหลักทรัพย์ของเอธิโอเปียในอีก 5 ปีข้างหน้า ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ