2473D64C-A836-4955-8F3F-83B9637473FD

          นายเกรียงไกร ภูริวิทย์วัฒนา (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) มอบผ้าห่ม จำนวน 600 ผืน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์เขื่อนเซเปียน-เซน้ำน้อยแตกทางตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี นายแสง สุขะทิวง (ขวา) เอกอัครรัฐทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ ณ สถานเอกอัครรัฐทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้