ธนชาต เด็กอ่อนในสลัม

นายศุภเดช พูนพิพัฒน์  ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารมอบเงินที่ธนาคารร่วมกับลูกค้า ประชาชน และพนักงาน บริจาคจำนวน 450,000 บาท ให้กับ มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี นางจิตราภา หิมะทองคำ  เลขาธิการมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม เป็นตัวแทนรับมอบที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม เขตคลองเตย กรุงเทพฯ ผู้ใจบุญสนใจร่วมบริจาคได้ที่บัญชีชื่อ ธนาคารธนชาต เพื่อมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมฯ เลขที่บัญชี 031-2-02766-7 โดยใบเสร็จสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้