6A12062D-1413-4E6C-AE40-A54175E2F94E

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) หรือ ธพว. โดย นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมจัดกิจกรรม SME D Bank ทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงความจงรักภัคดีถวายแด่      สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยมีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป และพิธีถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียติ ถวายพระพรชัยมงคล และขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีพระแม่เจ้า พร้อมจัดกิจกรรมคุณธรรมอัตลักษณ์ ธพว. “รู้ รัก สามัคคี”ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 5 ป.ประหยัด #มอบรางวัลพนักงานผลงานดีเด่น (SME-D Performance Award 2017)  ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ธพว.