403FEB8C-F0E8-4AB3-A8FB-DF1D3268460E

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank) หรือ ธพว. โดย นางเสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการ ธพว. และ นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการผู้จัดการ คณะผู้บริหาร และพนักงาน ร่วมจัดกิจกรรม SME D Bank ทำความดี ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10  เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 พร้อมจัดกิจกรรมมอบรางวัลอัตลักษณ์ ธพว. “รู้ รัก สามัคคี” ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ธพว.