admin-ajax

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ ตั้งแต่วันที่ 9เมษายน- 10 พฤษภาคม 2562 สมัครได้ที่ สำนักกรรมการผู้จัดการ ธพว. ชั้น 35 หรือโทร 02-2654036 ดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.smebank.co.th