E616D627-1572-49D0-A4E3-3FA662777CFC

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) รับรางวัล ธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยม ด้านสินเชื่อบ้าน 2562 (Best Service Provider - Mortgage 2019) และรางวัลบูธสวยงามยอดเยี่ยมประเภทพื้นที่ขนาด 300 - 500 ตารางเมตร (Best Design Excellence Award) ในงาน MONEY & BANKING AWARDS 2019 จัดโดยวารสารการเงินธนาคาร โดยมีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล ทั้งนี้ รางวัลธนาคารที่มีบริการยอดเยี่ยม ด้านสินเชื่อบ้าน 2562 ทางผู้จัดงานได้พิจารณาจากผลสำรวจของผู้เข้าชมงานมหกรรมการเงิน MONEY EXPO ทั้งในกรุงเทพฯ และงานมหกรรมการเงินส่วนภูมิภาค ณ คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมแอทธินี ทาวเวอร์ ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค๊อก เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562