C1B9A393-B27E-478C-89FA-E97A18D510D5

นายกษาปณ์ เงินรวง ผู้ช่วยผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานในงานจับรางวัลเพื่อมอบโชคให้แก่ผู้ร่วมสนุกในกิจกรรมร่วมโหวตและให้คะแนนแก่โรงเรียนที่ เข้าร่วมประกวดโรงเรียนธนาคารดีเด่น ประจำปี 2561 โดยผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาสุดยอดโรงเรียนธนาคาร ซึ่งได้มีการจัดประกวดรอบชิงชนะเลิศไปเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูโรงเรียนธนาคารที่มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และมีกิจกรรมส่งเสริมการออมภายในโรงเรียน โดยมีการประกวดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ สำหรับการจับรางวัลในครั้งนี้มีทั้งหมด 11 รางวัล มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 166,000 คน ซึ่งผู้โชคดีได้รับรางวัลทองคำมูลค่า 100,000 บาท จำนวน 1 รางวัล ได้แก่ ผู้ใช้ Facebook Account : Aorawan Zaza และรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเงินสดมูลค่า 2,000 บาท อีก 10 รางวัล สามารถติดตามได้ที่ www.baacschoolbank.com