156E1EED-0198-4894-972A-0D1D8A2AA6BC

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดงาน “Thailand Street Food Festival 2018” เพื่อสนับสนุนและเปิดพื้นที่ให้ลูกค้าผู้ประกอบการอาหาร Street Food ได้นำสินค้ามาจำหน่าย แนะนำผลิตภัณฑ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย อันเป็นการพัฒนาและยกระดับอาหารริมทางตามนโยบาย 3 สร้าง (1) สร้างความรู้/อาชีพ (2) สร้างตลาด/รายได้ (3) สร้างประวัติทางการเงิน อีกทั้งเป็นการนำสินค้าคุณภาพราคาประหยัดส่งถึงผู้บริโภคโดยตรงอันเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายช่วงปลายปีให้กับผู้ซื้อ โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561 ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561