16671BCC-0A78-4A28-877B-488DBA774C39

นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อํานวยการ ธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงาน "สืบสานทอใจ หัตถศิลป์ไทย มรดกโลก” เทิดพระเกียรติ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ในเทศกาลวันแม่ ประจําปี 2562 ณ Quartier Gallery, M Floor at Emquartier