44D1D044-8C1B-4586-87D4-D53E73A97865

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน แถลงข่าวเปิดตัวโครงการประกวด GSB สุดยอด SMEs Startup ตัวจริง ภายใต้แนวคิด "Big Boom Wow ทำได้เลย ทำได้เร็ว ทำได้จริง" ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 เพื่อเป็นเวทีสนับสนุนให้คนรุ่นใหม่ที่มีอายุไม่เกิน 35 ปี และมีพลังคิดสร้างสรรค์ นำเสนอแนวคิดธุรกิจที่มีความโดดเด่น และ แตกต่างด้าน SMEs หรือ Startup ทั้งประเภทสุดยอดแนวคิดธุรกิจ (Idea) สุดยอดต้นแบบธุรกิจ (Prototype) และสุดยอดธุรกิจ (Product) ที่ทำจริง ขายจริง มีรายได้เกิดขึ้นจริง เพื่อชิงเงินทุนประเดิมมูลค่ารวมกว่า 3 ล้านบาท โดยมีรางวัลชนะเลิศ 1 ล้านบาท รองอันดับหนึ่ง 5 แสนบาท รองอันดับสอง 2 แสนบาท ผลงานชมเชย 7 รางวัลๆละ 1 แสนบาท รางวัลสุดยอด Idea 3 รางวัล รวม 1.8 แสนบาท รางวัลสุดยอด Prototype 3 รางวัล รวม 1 แสนบาท และสำหรับผลงานที่ผ่านเข้ารอบ 100 ทีม ที่มีความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจและต้องการเงินสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารพิจารณาให้วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0% นาน 1-2 ปี รวมถึงมีโอกาสร่วมทุน VC (Venture Capital) กับธนาคารออมสิน ซึ่งเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการดูแลช่วยเหลือ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน เพิ่มศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน สำหรับผู้ที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 หรือติดตามข้อมูลได้ที่ www.gsb100tomillion.com ณ อาคาร Pearl Bangkok ถนนพหลโยธิน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562