70E472B7-7F75-42DA-8C98-EEABC23EA694

นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการ ธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดี จากแคมเปญ “ออมสินดับเบิ้ลเปย์ แจกรถเพิ่ม 216 คัน” ครั้งที่ 8 ให้กับผู้ที่ฝากสลากออมสินพิเศษ 5 ปี งวดที่ 510 รวม 18 รางวัล ซึ่งมีผู้โชคดีได้รับรางวัลรถยนต์ Toyota Hilux Revo 2 รางวัล, รถจักรยานยนต์ Honda Wave 6 รางวัล และรถจักรยาน Giant Talon 10 รางวัล เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการออมให้กับประชาชนตามพันธกิจของธนาคาร ในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินเพื่อการออม และเป็นการขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ และบริการของธนาคารมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารออมสิน ร่วมเป็นสักขีพยาน การมอบรางวัล ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562