223A8700-F6DD-41C3-8D2E-2BF59A011466

ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน มอบเงินสนับสนุนการผลิตละคร "ป่าปลูกรัก" เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวโรกาส 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 ให้กับมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด โดยมี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เป็นผู้รับมอบ ณ กรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562