unnamed (1)

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thailand's Big Strategic Move พร้อมให้ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์และโครงการสำคัญที่จะขับเคลื่อนการเติบโตของประเทศ รวมถึงความน่าสนใจของตลาดทุนไทยแก่กลุ่มผู้ลงทุนสถาบันทั้งไทยและต่างประเทศ โดยมี ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ และ เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมให้การต้อนรับ ซึ่งมีผู้ร่วมงานกว่า 1,000  ราย ร่วมรับฟังข้อมูล เมื่อวันที่22 มิถุนายน 2560