AC073085-9726-478F-8DB2-144EB5F75B82

นายสมศักดิ์ หลิมประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพีที ไดร์ แอนด์ เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPT กล่าวว่า บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการระบบไฟฟ้ากำลังสำหรับควบคุมเครื่องจักร ครอบคลุมถึงการจำหน่ายอุปกรณ์และระบบควบคุมไฟฟ้าที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงให้บริการติดตั้งและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย โดยแบ่งธุรกิจเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1.ธุรกิจขายตู้ไฟฟ้า (Panel) ที่มี 2 ประเภท ได้แก่ ตู้ไฟฟ้าระบบควบคุมเครื่องจักร และตู้ไฟฟ้าแรงดันต่ำและแรงดันปานกลาง 2.ธุรกิจการขายสินค้าสำเร็จรูปประเภทหน่วย (Unit) โดยบริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าสำเร็จรูปประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ควบคุม เช่น ตัวปรับความเร็วมอเตอร์กระแสสลับแรงดันต่ำและแรงดันปานกลาง และอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ (PLC)

3.ธุรกิจให้บริการรับเหมาติดตั้งสายไฟ (Cable Installation) และการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation) ขนาดความดัน 69-115 KV. ซึ่งบริษัทฯ เป็นผู้ออกแบบและก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยแบบ Turnkey Project รวมถึงเป็นผู้ออกแบบและประกอบตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมระบบเพื่อป้องกันความผิดพลาด (Protective Relays) การแสดงผล/ควบคุมและการวิเคราะห์ (SCADA) ผ่านระบบใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) รวมถึงให้บริการวางรากฐาน ติดตั้งสายไฟสำหรับงานประกอบตู้ไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปและสถานีไฟฟ้าย่อย และ 4.ธุรกิจจากการให้บริการและซ่อมแซม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CPT กล่าวว่า ด้วยประสบการณ์ของทีมผู้บริหารที่อยู่ในธุรกิจมานานกว่า 30 ปี จึงมีความเชี่ยวชาญในด้านความหลากหลายของระบบควบคุมเครื่องจักรและระบบไฟฟ้า เพื่อการออกแบบ ผลิตตู้ไฟฟ้าของระบบควบคุมและไฟฟ้ากำลังที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมและโรงไฟฟ้า ซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตให้แก่ลูกค้าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ภายใต้หลักการบริหารจัดการที่ดีจากฐานการผลิตของโรงงานตนเอง ส่งผลให้สามารถควบคุมต้นทุน คุณภาพ และระยะเวลาในการผลิตได้เป็นอย่างดี เพื่อให้ส่งมอบสินค้าได้ตรงต่อเวลา ช่วยสร้างความพึงพอใจและความไว้วางใจจากลูกค้าภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลดีต่อผลการดำเนินงานในช่วง 9 เดือนแรก (มกราคม-กันยายน) ของปีนี้ ที่มีรายได้จากการขายและการบริการ 763.45 ล้านบาท ลดลง 2.95% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการควบคุมต้นทุนที่ดีและลดค่าใช้จ่าย จึงทำให้มีกำไรสุทธิ 85.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึง 64.50% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

“เรามีวิสัยทัศน์เป็นผู้นำด้านการผลิตตู้ไฟฟ้า ระบบควบคุมเครื่องจักรและระบบไฟฟ้า ที่มุ่งเน้นการแข่งขันได้ทั้งราคา คุณภาพ การบริการ และเทคโนโลยี เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า พร้อมมีแผนขยายการลงทุนเพิ่มไลน์สินค้าใหม่ๆ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รองรับการรุกขยายฐานลูกค้าในภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้งในประเทศและแถบภูมิภาคอาเซียน” นายสมศักดิ์ กล่าว