C3157AD7-2BEE-426A-BE65-7546788FFD1E

เมื่อเร็วๆ  นี้  นางเมธ์วดี  ประเสริฐสินธนา  (ซ้ายสุด)  กก.ผจก.บลจ.บางกอกแคปปิตอล ร่วมกับ ดร.ธนาวุฒิ พรโรจนางกูร (ขวาสุด) หัวหน้าสายงานบริหารจัดการกองทุน จัดงานสัมมนา  “ถอดรหัส         การลงทุนสมาร์ทเบต้า” เพื่อยกระดับความรู้สู่การลงทุนรูปแบบใหม่ให้กับนักลงทุนสถาบัน โดยมี            นายเจสัน บลูม (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการด้านกลยุทธ์ อีทีเอฟ มหภาค จากอินเวสโก และนายเกต็อง        เดลคูลี (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์ อีทีเอฟ,ดัชนี และสมาร์ทเบต้า จากอมุนดิ ให้เกียรติร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพ