779F45CE-C77D-4EAA-9B77-507252476C99

เมื่อเร็วๆนี้ นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย (ขวา) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท หลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ให้การต้อนรับพร้อมมอบกระเช้าผลไม้ให้แก่นายชาติศิริ โสภณพนิช (ซ้าย) กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ที่ให้เกียรตินำคณะผู้บริหารมาให้ข้อมูลแผนการดำเนินธุรกิจของธนาคารฯ ในงาน "Opportunity for new investment up-cycle for 2019" โดยมีผู้จัดการกองทุนเข้าร่วมฟังอย่างคับคั่ง ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมอนันตรา กรุงเทพฯ