28540A1E-A7CD-45C6-A224-83296747932B

เมื่อเร็วๆ นี้ นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย (ขวา) กรรมการผู้อำนวยการ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง ได้ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือกับ ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต (ซ้าย) ซึ่งเป็นความร่วมมือในการพัฒนานักศึกษาให้มีความเข้าใจด้านการลงทุนและสามารถลงมือปฏิบัติจริงได้อย่างมืออาชีพ นับเป็นอีกย่างก้าวสำคัญในการขยายความร่วมมือทางวิชาการเข้าสู่รั้วอุดมศึกษาของหลักทรัพย์บัวหลวง ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยรังสิต