A4F9D701-2498-4F2E-8D3A-D637E9AB09F9

เมื่อเร็วๆ นี้ นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย (กลาง) กรรมการผู้อำนวยการ บมจ.หลักทรัพย์ บัวหลวง พร้อมด้วย นายบรรณรงค์ พิชญากร (ที่ 5 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ และ ผศ.ดร.นเรฏฐ์ พันธราธร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต (ที่ 4 จากขวา) ร่วมกันเปิดโครงการ “The Stock Master University 2018” ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกในรั้วอุดมศึกษา ระยะเวลาในการฝึกอบรมกว่า 2 เดือน เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้และความเข้าใจด้านการลงทุน พร้อมทั้งสามารถลงมือปฏิบัติจริงได้อย่างมืออาชีพ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยรังสิต