Phatra_Nopadon

บล.ภัทร รุกตลาด DW ส่งใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ชุดพิเศษ รุ่นถูกสุดสุด รวม 3 รุ่น พร้อมจุดเด่นด้วยอัตราทดที่สูงและต้นทุนการถือครองต่ำเป็นพิเศษเพิ่มโอกาสในการทำกำไรให้นักลงทุนได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ DW ทุกรุ่นจะไม่คิดต้นทุนการถือครอง (Time Decay) ระหว่างวันหยุด

 
นายนภดล นิมมานพิภักดิ์ กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายค้าหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร กล่าวว่า ในภาวะที่ตลาดเริ่มมีความผันผวนมากขึ้น การลงทุนใน DW จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการลงทุนที่จำกัดความเสี่ยงของเงินลงทุน ในขณะที่มีโอกาสให้ผลตอบแทนในอัตราที่สูงขึ้นกว่าการลงทุนในหุ้น ทั้งนี้ บล.ภัทร ได้ออกโปรโมชั่นใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (06 DW) ชุดพิเศษรุ่นถูกสุดสุด โดยจุดเด่นของ DW ชุดนี้คือมีอัตราทด (Effective Gearing) ที่สูง ระหว่าง 3-6เท่า และต้นทุนการถือครอง (Time Decay) ต่ำเป็นพิเศษ ทำให้สามารถเพิ่มโอกาสในการทำกำไรให้นักลงทุนได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้นักลงทุนยังไม่ต้องกังวลเรื่องการถือDW ในช่วงวันหยุดยาว เนื่องจาก 06DW ทุกรุ่นจะไม่คิดต้นทุนการถือครอง (Time Decay) ในระหว่างวันหยุด โดย DW ชุดพิเศษนี้ อ้างอิงจากหุ้น AOT และSPRCซึ่งได้เริ่มการซื้อขายมาตั้งแต่วันที่ 24 มี.ค. 60 และจะซื้อขายวันสุดท้ายในวันที่ 31 ก.ค. 60

 

“ปัจจุบันลูกค้า บล.ภัทร มีความสนใจเข้ามาลงทุนในใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์เพิ่มขึ้น เนื่องจากการลงทุนดังกล่าว ใช้เงินลงทุนน้อยกว่าและหากคาดการณ์ทิศทางราคาหุ้นได้ถูกต้องจะสามารถสร้างผลตอบแทนได้มากกว่าการลงทุนโดยตรงบนหุ้นอ้างอิงนอกจากนี้ภาพรวมของปริมาณการซื้อขายDW ของทั้งตลาดในปี 2560 คาดว่าจะเติบโตกว่าปีที่ผ่านมาราว 12% (ปี 59 ปริมาณการซื้อขายDW ทั้งตลาดอยู่ที่652,844 ล้านบาท) สำหรับ บล.ภัทร เรามีนโยบายการออก DW ที่มีอัตราต้นทุนการถือครอง (% Time decay) ที่ต่ำเนื่องจากสอดคล้องกับพฤติกรรมการลงทุนของลูกค้า โดยปัจจุบัน  บล.ภัทร มีส่วนแบ่งตลาดDW โดยวัดจากมูลค่า DW ที่นักลงทุนถือครองอยู่ที่อันดับ1 ด้วยสัดส่วน 42% และตั้งแต่ต้นปี 60 ที่ผ่านมา ได้มีการออก DW ไปแล้ว44 รุ่น มูลค่ารวมอยู่ที่ 2.77 พันล้านบาท” นายนภดล กล่าว