gbs 4.0

นายธนพิศาล คูหาเปรมกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายกิตติพันธ์ ภูษณวรรณ กรรมการผู้จัดการอาวุโส และ นางสาวปรารถนา เมฆเกรียงไกร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด หรือ GBS จัดงานสัมมนา Moving Towards Globlex 4.0 เพื่อเตรียมตัวก้าวเข้าสู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย (Thailand 4.0) โดยร่วมระดมแนวคิดการต่อยอดธุรกิจให้สอดรับกับภาคอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลง และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ