unnamed

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ (SCBS) เปิดโอกาสให้เยาวชนระดับอุดมศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ “SCBS U-INVEST” ได้ประชันฝีมือแข่งขันสร้างประสบการณ์การบริหารพอร์ตการลงทุนในสนามจริง โดยมี ม.ล. ทองมกุฎ ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (แถวยืน ที่ 3 จากขวา) และนางบุญทิพย์ กฤตชัยกุล กรรมการผู้จัดการ (แถวยืน ที่ 4 จากขวา) บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 10  คนสุดท้าย พร้อมพาเยี่ยมชมบริษัทฯ ซึ่งผู้ชนะเลิศจะได้รับทุนการศึกษา จำนวน 1 แสนบาท ทั้งนี้ โครงการ “SCBS U-INVEST” เป็นเวทีแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน ปูเส้นทางสู่นักลงทุนมืออาชีพในอนาคต