ไอร่าบำเพ็ญกุศล

บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน)  ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยมีนายไพโรจน์ เหลืองเถลิงพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานบริษัทฯ ร่วมในพระพิธี ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง