4AC14007-A912-4D73-98F7-763D07BAAF12

นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) พร้อมด้วยนายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ นายประเสริฐ ชัยชาญอุดมสุข ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ และทีมงานฝ่ายการตลาดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เข้าพบนายกอบศักดิ์ ดวงดี เลขาธิการสมาคมธนาคารไทย นายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในโอกาสอวยพรปีใหม่ 2562 และแนะนำตัว ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง กรรมการและผู้จัดการทั่วไป พร้อมประชุมหารือแนวทางการทำงานร่วมกันในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านการค้ำประกันในโครงการต่างๆ จาก บสย. ณ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2562