7530DCE7-C61C-4E84-BC1D-54E2B3E20CC6

ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) จัดพิธีRandom รายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์ซื้อสลากออมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์รุ่นที่1 ชุดวิมานเมฆภายหลังเปิดให้ลูกค้าแจ้งความประสงค์จะซื้อด้วยการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับโชคตั้งแต่วันที่22 กรกฎาคม- 15 สิงหาคม2562 พบว่า   มีผู้เปิดบัญชีเงินฝากจำนวน19,460 บัญชีคิดเป็นยอดจองซื้อสลากจำนวน46,384 หน่วยหรือ  46,384 ล้านบาท 

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.) กล่าวว่าภายหลังจากธนาคาร   เปิดให้ลูกค้าแจ้งความประสงค์จะซื้อสลากออมทรัพย์ธอส. รุ่นที่1 ชุดวิมานเมฆหน่วยละ1 ล้านบาทจำนวน27,000 หน่วยรวมเป็นจำนวนเงิน27,000 ล้านบาทโดยเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับโชค”  เพื่อเตรียมจองซื้อสลากฯที่สาขาของธนาคารทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันที่22 กรกฎาคม- 15 สิงหาคม2562 พบว่ามีผู้เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์รับโชคจำนวน19,460 บัญชีคิดเป็นยอดจองซื้อสลากจำนวน 46,384 หน่วยหรือ46,384 ล้านบาทมากกว่ากรอบวงเงินรวมถึง19,384 ล้านบาทสะท้อนให้เห็นว่าลูกค้าประชาชนจำนวนมากต่างมีความต้องการที่จะออมเงินกับสลากออมทรัพย์แบบพรีเมี่ยมของธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่มีจุดเด่นทั้งในด้านของผลตอบแทนเมื่อฝากครบ3 ปีจะได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยหน่วยละ42,000 บาทหรือคิดเป็น1.4% ต่อปีและยังมีโอกาสถูกรางวัลสูงถึง0.1% เพราะกำหนดออกรางวัล       ทุกเดือนละ27 รางวัลมูลค่ารางวัลละ200,000 บาทหรือตลอด3 ปีคือ972 รางวัลโดยในวันนี้ธนาคารกำหนดให้มีการRandom รายชื่อลูกค้าทั่วไปที่ได้รับสิทธิ์ซื้อสลากจำนวน22,000 หน่วย           ด้วยSoftware มาตรฐานสากลโดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นสักขีพยานซึ่งได้ร่วมสังเกตการณ์   การRandom ตั้งแต่การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจำนวนหน่วยที่จองซื้อไปจนถึงผลการRandom     ทั้งนี้ธนาคารได้จัดสรรให้ผู้มีอุปการะคุณจำนวน5,000 หน่วยโดยสามารถตรวจสอบผู้ที่ได้รับสิทธิ์       ซื้อสลากได้ที่Mobile Application : GHB All และธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ  สำหรับสลากออมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์รุ่นที่1 ชุดวิมานเมฆแต่ละใบจะมีเลข7 หลักแบ่งเป็น      3 หมวดหมายเลขหมวดละ9,000 หน่วยประกอบด้วย1.หมายเลข9181000 – 9189999, 2.หมายเลข 9191000 – 9199999 และ3.หมายเลข9361000 – 9369999 กำหนดให้มีการออกรางวัลทุกวันที่16   ของแต่ละเดือน