ดาวน์โหลด

 

บริจาคโลหิตเพียง 1 ครั้ง สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ถึง 3 คน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. จึงชักชวนผู้บริหารและพนักงานร่วมบริจาคโลหิตในกิจกรรม "PTTEP SAVE LIFE” อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9 ซึ่งครั้งนี้ได้โลหิตถึง  49,950 ซีซี โดยส่งมอบให้แก่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะขาดแคลนโลหิตต่อไป