D5C22DF9-6A59-4F53-AF37-58C485D45D5C

นางสาวราอูชัน  เยสบูลาโตวา เอกอัครราชทูตคาซัคสถานประจำประเทศไทย  (ที่ 4 จากขวา) พร้อมด้วยนายเทวินทร์ วงศ์วานิช  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมเป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บนบก เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2  ระหว่าง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัท JSC “OGCC KazStroyService” (KSS) จำกัด โดยมี นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)(ที่ 3 จากซ้าย) และ นายราวี เคสวานี่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท JSC “OGCC KazStroyService” (KSS) จำกัด (ที่ 2 จากขวา) ร่วมลงนาม  โครงการก่อสร้างระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ บนบก เส้นที่ 5 ส่วนที่ 2 (ฉะเชิงเทรา – นนทบุรี) นี้ มีระยะทางก่อสร้างรวม 200 กิโลเมตร  กำหนดแล้วเสร็จภายในปี 2564 โดยเป็นอีกหนึ่งโครงการของกลุ่ม ปตท. ที่เข้าร่วมในโครงการข้อตกลงคุณธรรม ตั้งแต่ปี 2560 เพื่อแสดงถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความโปร่งใส ไม่มีการเรียกรับเงินสินบนหรือประโยชน์อื่นใด รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญในทุกขั้นตอน โดยมีผู้สังเกตการณ์ร่วมในทุกกระบวนการ