AAA490A3-81C1-4ADE-8490-1E85E5B709C6
ผนึกพลังเนรมิตปั๊ม ปตท.ขึ้นแท่นศูนย์รวมของดีประจำถิ่น ตอบโจทย์เติมน้ำมัน เติมทุน เติมเต็มเศรษฐกิจชุมชนแกร่ง

‘SME Development Bank’ ผนึก‘สมาคมการค้าผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันพลังไทย’พลิกโฉมปั๊ม ปตท.ทั่วประเทศ ก้าวสู่ศูนย์บริการครบวงจรประจำชุมชนรวบรวมของดีประจำท้องถิ่น โดยเฉพาะอาหารพื้นบ้านรสแท้คุณภาพเยี่ยมไว้ในจุดเดียว ตอบโจทย์ช่วยขยายตลาดอุ้มถึงแหล่งทุนดอกเบี้ยถูก  สร้างเศรษฐกิจระดับชุมชนเติบโตเข้มแข็งยั่งยืน

นายมงคล ลีลาธรรมกรรมการผู้จัดการ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME Development Bank หรือ ธพว.) เผยว่า “โครงการยกระดับผู้ประกอบการ SMEsยุค4.0 พัฒนา เติมทุน เสริมแกร่งทั่วไทย” ระหว่าง ธพว. กับ  ‘สมาคมการค้าผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันพลังไทย’ ซึ่งมีสมาชิกเป็นผู้ประกอบธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน หรือปั๊มน้ำมัน ปตท. จำนวน 761 ราย ประมาณ 1,000 สาขาทั่วประเทศวัตถุประสงค์เพื่อจะยกระดับปั๊ม ปตท.ทุกแห่ง ให้มีมาตรฐานเดียวกัน นอกจากบริการเติมน้ำมันแล้ว ยังรวบรวมบริการอื่นๆ ไว้ครบถ้วน ในลักษณะCommunity Mallมีทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านสะดวกซื้อร้านของฝากของที่ระลึก และบริการทางการเงิน เป็นต้น ควบคู่กับผลักดันให้ผู้ประกอบการโอทอปและเอสเอ็มอีรายย่อยที่อยู่พื้นที่โดยรอบแต่ละปั๊มยกระดับสินค้าท้องถิ่น โดยเฉพาะกลุ่มอาหารคาวหวานเด่นพื้นบ้านให้มีมาตรฐาน เพื่อนำมาวางขายภายในร้านอาหารร้านสะดวกซื้อร้านของฝากของที่ระลึก  และคีออสขายสินค้า ภายในปั๊มเกิดเป็นศูนย์รวมของดีเด่นประจำท้องถิ่น เปิดให้คนพื้นที่ นักท่องเที่ยว นักเดินทาง เข้ามาหาซื้อสินค้า ช่วยสร้างเศรษฐกิจระดับชุมชนคึกคัก กระจายรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ

ความร่วมมือครั้งนี้ ธพว.จะมุ่งพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ทั้งที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ และ/หรือคู่ค้าของสมาชิกสมาคมฯในด้านการเงิน และความรู้ โดยจัดเตรียมสินเชื่อดอกเบี้ยถูกไว้บริการ เช่น สินเชื่อ "Transformation Loan เสริมแกร่ง" (Soft Loan เพื่อปรับเปลี่ยนเครื่องจักรระยะที่ 2)วงเงิน 3,000 ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยถูกเพียง 4%ต่อปีตลอดอายุโครงการ 7 ปีวงเงินกู้สูงสุด 15 ล้านบาทต่อรายบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสามารถยื่นกู้ได้โดยเป็นสินเชื่อระยะยาวใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนได้ถึง 30% ของวงเงินรวมที่ได้รับอนุมัติและกู้เพื่อลงทุนซื้อหรือสั่งทำเครื่องจักรใหม่ได้สูงสุดถึง 15 ล้านบาทโดย 10 ล้านบาทแรกสามารถใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกันได้โดยไม่เสียค่าจดจำนองและไม่มีค่าซื้อประกันพ่วงเหมาะสำหรับผู้ประกอบธุรกิจปั๊มน้ำมันลงทุนเครื่องจักรอุปกรณ์โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อยกระดับธุรกิจปั๊มน้ำมันให้มีศักยภาพสูงขึ้น

สินเชื่อเศรษฐกิจติดดาววงเงิน 50,000 ล้านบาทคิดดอกเบี้ยเพียง 3% คงที่ 3 ปีแรกผ่อนนาน 7 ปีสามารถใช้บสย.ค้ำประกันฟรี 4 ปีแรกกู้ 1 ล้านบาทผ่อนเพียง 460 บาทต่อวันเพื่อกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรแปรรูปธุรกิจท่องเที่ยวชุมชนและต่อเนื่องและผู้ประกอบการใหม่หรือธุรกิจผลิตหรือบริการอื่นๆในชุมชนสามารถใช้บริการสินเชื่อนี้ได้ทั้งสิ้น

และสินเชื่อเถ้าแก่ 4.0วงเงิน 8,000 ล้านบาท สำหรับผู้กู้ที่ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล) คิดอัตราดอกเบี้ยพิเศษเพียง 1% คงที่ตลอดระยะเวลา7 ปี ปลอดชำระเงินต้น 3 ปีแรก เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่มีปัญหาทางการเงินสามารถกู้ได้ (แม้เคยปรับโครงสร้างหนี้ หรือผ่อนชำระไม่ต่อเนื่องมาก็ตาม)  สำหรับลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ และใช้เป็นเงินหมุนเวียน โดยไม่ต้องใช้ บสย. ค้ำประกัน  รวมถึงโครงการสินเชื่ออื่นๆ ของ ธพว. ด้วย

ส่วนด้านความรู้  ธพว.จะจัดอบรมพัฒนา และให้คำปรึกษาทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่เข้าร่วมโครงการนี้ทั่วประเทศ ในด้านระบบบัญชี และภาษี  การพัฒนาอาหารท้องถิ่นสู่มาตรฐาน  อีกทั้ง ทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดให้ต่อเนื่อง เช่น จัดงานขายสินค้าเด่นประจำชุมชนภายในปั๊มรวมถึง นำหน่วยบริการเคลื่อนที่ “รถม้าเติมทุน ส่งเสริมSMEsไทย ฉับไว ไปถึงถิ่น”ตระเวนจอดให้บริการสินเชื่อดอกเบี้ยถูกในปั๊ม ปตท. และฝึกอบรมพนักงานเติมน้ำมัน ทำหน้าที่ให้ข้อมูลแนะนำการยื่นขอสินเชื่อจาก ธพว.ผ่านระบบออนไลน์ โดยสแกน QR Code เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เอสเอ็มอีสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้ทันที

“ความร่วมมือครั้งนี้ จะช่วยยกระดับปั๊ม ปตท. ให้มีจุดเด่นทางธุรกิจในการเป็นศูนย์รวมบริการครบวงจรประจำชุมชน ขณะเดียวกัน ผู้ประกอบการในชุมชนได้รับประโยชน์จากการมีสถานที่ให้นำของดีประจำถิ่นมาวางขายได้ เช่น อาหารพื้นบ้านรสแท้ๆ ที่ผ่านการพัฒนาหรือสินค้าแฮนด์เมด ไปวางขายในร้านกาแฟร้านสะดวกซื้อภายในปั๊มได้ ซึ่งจะมีคนทั้งในพื้นที่ และนักท่องเที่ยว หมุนเวียนเข้ามาซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง ช่วยขยายตลาด และหากต้องการสินเชื่อดอกเบี้ยถูก เพื่อขยายธุรกิจ สามารถติดต่อ ธพว.ผ่านหน่วยรถม้าเติมทุนฯ ได้ทันที” นายมงคล ระบุ

ทั้งนี้ธพว. และสมาคมฯจะร่วมกันคัดเลือกปั๊มปตท. ในพื้นที่เหมาะสมเปิดสาขารูปแบบใหม่นำร่องเร็วๆ นี้  ก่อนขยายสู่ปั๊ม ปตท.ทั่วประเทศต่อไป คาดสมาชิกสมาคมฯ เข้าถึงสินเชื่อ ประมาณ600-700รายวงเงินกู้เฉลี่ย 6 ล้านบาทต่อรายและคู่ค้าที่ทำธุรกิจต่อเนื่อง เข้าถึงสินเชื่อประมาณ 2,000 ราย  เกิดเงินหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชนไม่ต่ำกว่า 4,200 ล้านบาท

นางพิมพ์พรบูรณ์ลอมนายกสมาคมการค้าผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันพลังไทยกล่าวว่า ต้องขอขอบพระคุณผู้บริหารและทีมงานธพว.ที่ได้ให้การสนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจปั๊มน้ำมัน ปตท. ซึ่งเป็นธุรกิจขนาดกลางโดยเฉพาะด้านสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาธุรกิจให้มีความพร้อมและสมบูรณ์ในการให้บริการพี่น้องประชาชนทั่วไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสอดคล้องตามนโยบายหลักของปตท.ที่ต้องการให้ปั๊ม ปตท.เป็นศูนย์กลางของชุมชนมีบทบาทช่วยเหลือดูแลชุมชนสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมเปิดโอกาสแก่กลุ่มโอทอปและเอสเอ็มอีที่มีสินค้าคุณภาพได้มาตรฐานสามารถเข้ามาขายภายในปั๊ม ปตท.เพื่อเป็นการขยายตลาดสินค้าท้องถิ่นและยังเป็นช่องทางขายสินค้าเกษตรในช่วงราคาตกต่ำเช่นโครงการรวมพลังซื้อข้าวจากชาวนาซึ่งได้การตอบรับจากพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีและยังมีผลิตผลอื่นๆเช่นลำไยสับปะรดเป็นต้น

ในการนี้สมาคมฯ กับธพว. พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีในชุมชนเพิ่มช่องทางขายและการพัฒนาสินค้าให้มีคุณภาพเพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับกลุ่มผู้ประกอบการอันเป็นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและเล็กให้เติบโตและแข็งแรงมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นส่งผลดีต่อภาพรวมประเทศชาติต่อไป