062222DE-3C61-4FA2-87D2-84F85E9D59FA

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และนายวชิระชัย คูนำวัฒนา กรรมการบริษัท เน็กซเตอร์ ดิจิตอล จำกัด (บริษัทในเครือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจโครงการสินเชื่อบ้านอยู่ดี โดยเป็นพันธมิตรภายใต้ระบบ Business Ecosystem เพื่อปลูกสร้างบ้านตามแบบมาตรฐานโครงการบ้านอยู่ดีในพื้นที่ 20 จังหวัดนำร่อง พร้อมทั้งเป็นการสร้างโอกาสทำให้คนไทยมีบ้านได้ง่ายขึ้น ณ ที่ทำการสภา SFI อาคาร 1 ชั้น 9 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562