ktb ศิลปะ

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย เป็นประธานในงานมอบรางวัล ศิลปกรรมกรุงไทย ครั้งที่ 3 และเปิดนิทรรศการแสดงผลงานที่เข้าประกวด  โดยมีกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของธนาคารร่วมงาน เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 60

 

 

การประกวดในครั้งนี้แบ่งเป็น 2 แนวเรื่อง คือ ศิลปกรรมด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และศิลปกรรมกรุงไทย โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ทั้งประเภท จิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ผู้ที่สนใจสามารถชมนิทรรศการแสดงผลงาน จำนวน 81 ชิ้นได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในวันจันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 09.00 - 17.00 น. และวันเสาร์ ระหว่างเวลา 10.00 - 17.00 น. โดยจัดแสดงจนถึงวันที่ 3 มิ.ย. 60 ณ หอศิลป์กรุงไทย อาคารสาขาเยาวราช