5899855B-3E26-4415-8469-8DADB6066445

ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นำคณะผู้บริหาร ปตท. และมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมปลูกต้นรวงผึ้งในบริเวณพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) อ.วังจันทร์
จ.ระยอง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชุมชนในพื้นที่