648897-01

 EIC ธนาคารไทยพาณิชย์ ประเมิน กนง. จะคงดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.50% ต่อไปจนถึงสิ้นปี 60 เพื่อสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เพราะการลงทุนยังขยายตัวช้า หลังการประชุม กนง.ในวันที่ 5 ก.ค.60 ยังคงดอกเบี้ยนโยบายต่อไป โดยประเมินเศรษฐกิจขยายตัวดีต่อเนื่อง ทำปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้จาก 3.4% เป็น 3.5%

ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ EIC รายงานบทวิเคราะห์ เรื่อง กนง. คงดอกเบี้ย มองเศรษฐกิจไทยปีนี้และปีหน้าดีขึ้น ว่า คณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) มีมติเป็นเอกฉันท์คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 1.50% ในการประชุมวันที่ 5 ก.ค. 60 โดย กนง. ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยขยายตัวดีต่อเนื่อง จากการส่งออกที่ขยายตัวดีในหลายหมวดสินค้าและตลาดส่งออก ขณะที่การท่องเที่ยวขยายตัวดีต่อเนื่องเช่นกันตามจำนวนนักท่องเที่ยวจีน ทั้งนี้ การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวจากรายได้ภาคเกษตร ขณะที่รายได้ภาคการผลิตไม่ได้รับผลดีชัดเจนจากการส่งออก ด้านการใช้จ่ายภาครัฐยังเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญ

อย่างไรก็ตาม การลงทุนภาคเอกชนยังคงฟื้นตัวในระดับต่ำ โดย กนง. ขึ้นคาดการณ์การขยายตัวเศรษฐกิจไทยปี 60 จาก 3.4% ในเดือนมีนาคม มาอยู่ที่ 3.5% และขึ้นคาดการณ์ปี 61 จาก 3.6% มาที่ 3.7%

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงจากราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ลดลง และราคาผักผลไม้ที่ลดลงตามผลผลิตที่สูงขึ้นและผลของฐานสูงจากภาวะภัยแล้งในปีก่อน โดย กนง. คาดอัตราเงินเฟ้อปรับตัวลดลงเพียงชั่วคราวโดยจะทยอยเพิ่มขึ้นในระยะต่อไป ทั้งนี้ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ยทั้งปี 2017 อยู่ที่ 0.8% และ 0.6% ลดลงจากคาดการณ์ครั้งก่อนซึ่งอยู่ที่ 1.2% และ 0.7% ตามลำดับ

เงินบาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ แข็งค่าขึ้นนับจากต้นปี เนื่องจากความไม่แน่นอนทางการเมืองสหรัฐฯ ที่อาจทำให้แผนปฏิรูปภาษีล่าช้า ส่งผลให้มีเงินทุนไหลเข้าสู่ภูมิภาคเอเชีย อย่างไรก็ตาม กนง. มองว่ายังต้องจับตาการเคลื่อนย้ายเงินทุนระยะสั้นซึ่งอาจส่งผลให้ค่าเงินบาทมีความผันผวน

กนง. มองเศรษฐกิจไทยยังเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกเป็นหลัก โดยเฉพาะนโยบายทางเศรษฐกิจและการค้าของสหรัฐฯ รวมถึงนโยบายการเงินของประเทศอุตสาหกรรมหลัก

โดย EIC คาด กนง. จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 1.50% ตลอดทั้งปี 60 เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจไทยที่ยังคงขยายตัวแบบกระจุกตัว การลงทุนที่ขยายตัวช้า และเงินเฟ้อที่ต่ำกว่าคาด

อย่างไรก็ตามมองว่าความเป็นไปได้ในการลดดอกเบี้ยนโยบายยังมีน้อย แม้คาดการณ์เงินเฟ้อเฉลี่ยทั้งปีต่ำกว่ากรอบเงินเฟ้อเป้าหมายที่ 1.0%-4.0% เนื่องจาก กนง. มองว่าการปรับลดดอกเบี้ยนโยบายอาจส่งผลให้ผู้ลงทุนแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นด้วยการเข้าไปลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงเกินตัว