ตัวอย่างวีดีโอ

หากสนใจ VDO Premium นี้สามารถสั่งซื้อได้ด้านล่าง ครับ

ชื่อนามสกุล

อีเมล์

หัวข้อ

ข้อความ

กรุณาชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร

1. ธนาคาร..........................................

2. ธนาคาร.........................................

3. ธนาคาร.........................................

แล้วแจ้งยืนยันการชำระเงิน ได้ที่  โทร..........................................

เมื่อทางเราได้ตรวจสอบรายการสั่งซื้อโดยสมบูรณ์  จะแจ้ง User และ password ทางอีเมล์ที่ท่านได้สมัครเข้ามา