14005583021400558785l

ในเดือนพ.ค. 60 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทย (SET Index) ปิดที่1,561.66 จุด เพิ่มขึ้น 1.21% จากสิ้นปี 2559ตั้งแต่ต้นปีถึงสิ้นเดือนพ.ค. มี 4 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมากกว่า SET Index ได้แก่ กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และกลุ่มธุรกิจการเงิน ในเดือนนี้ผู้ลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิในตลาดหลักทรัพย์ไทย5,454 ล้านบาท เช่นเดียวกับตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่ในภูมิภาค ส่งผลให้ตลอดปีผู้ลงทุนต่างประเทศมีสถานะซื้อสุทธิสะสมในตลาดหลักทรัพย์ไทย 13,651 ล้านบาท

 

ด้านมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวมของ SET และ mai ณ สิ้นเดือนพ.ค. อยู่ที่ 15.8 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.83% จากสิ้นปี 59  ขณะที่มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันของ SET และ mai ในเดือนพ.ค. รวมอยู่ที่ 42,994 ล้านบาท ลดลง 4.46% จากช่วงเดียวกันปีก่อน

 

สรุปตัวเลขที่สำคัญ

ภาวะตลาดหลักทรัพย์ไทย

  1. ณ สิ้นเดือนพ.ค. 60 ดัชนีตลาดหลักทรัพย์ (SET Index) ปิดที่1,561.66 จุด เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีก่อน 1.21%
  2. มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด (market capitalization) ของ SET อยู่ที่15,469,337 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.59% ขณะที่mai อยู่ที่ 318,952 ล้านบาท ลดลง26.39% จากสิ้นปี 2559
  3. Forward P/E ของ SET อยู่ที่ 15.21 เท่า และ mai อยู่ที่ 36.41 เท่า โดยอัตราเงินปันผลตอบแทนของ SET อยู่ที่ 3.18%และ mai อยู่ที่ 1.67% ณ สิ้นเดือนพ.ค. 60
  4. เดือนพ.ค. มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวม SET และ mai อยู่ที่ 42,994 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.1% จากสิ้นเดือนก่อน และเป็นการเพิ่มขึ้นในทุกกลุ่มผู้ลงทุน หากเทียบจากงวดเดียวกันของปีก่อนจะลดลง 4.46% ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนม.ค.–พ.ค. 60 มูลค่าซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวม SET และ maiอยู่ที่ 47,387 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้น 3.54% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
  5. ผู้ลงทุนต่างประเทศซื้อสุทธิอยู่ที่ 5,454ล้านบาท ในเดือนพฤษภาคม ทำให้ยอดซื้อสุทธิรวมในเดือนม.ค.–พ.ค.อยู่ที่13,651 ล้านบาท
  6. เดือนพ.ค. บริษัทจดทะเบียนในSET และ mai มีมูลค่าระดมทุนรวม 22,342ล้านบาท ซึ่งมาจากการระดมทุนในตลาดแรก 2,763 ล้านบาท และการระดมทุนในตลาดรอง 19,579 ล้านบาท ส่งผลให้มีมูลค่าระดมทุนรวม 75,057 ล้านบาท ในช่วง 5 เดือนแรกของปี 60

 

ภาวะตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

ในเดือนพ.ค. 60 ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 243,889 สัญญา และ 281,141 สัญญาในช่วง5 เดือนแรกของปี 60 โดยตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้ามีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันรวม ลดลง 1.42% เมื่อเทียบกับทั้งปี 59 ส่วนใหญ่มาจากการซื้อขายที่ลดลงของ SET50 Index Futures