ifec1

สอบบัญชีแบบพิสดาร ขอยืนยันหนี้โรงแรมดาราเทวี ย้อนหลัง 5 เดือน “โกลบอลวัน” จี้นายกสภาวิชาชีพบัญชีเข้าตรวจสอบ หวั่นสร้างความเสียหายให้กับผู้ถือหุ้น IFEC ที่มีกว่า 2.8 หมื่นคน ปูดพยายามเร่งรัดให้ทันเดทไลน์ IFEC ขอผ่อนผันตลาดหลักทรัพย์ฯ รอบ 2 ส่งงบการเงินปี 59 ภายในวันที่ 31 พ.ค.นี้

 

 

นายภัทร อมรวิทยารักษ์ กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์โกลบอล วัน จำกัด เปิดเผยว่า เมื่อวันศุกร์ที่ 26 พ.ค.60 ที่ผ่านมา ได้รับโทรศัพท์และโทรสารจากบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโรงแรมดาราเทวี ซึ่งเป็นลูกหนี้ของโกลบอลวันตามแผนฟื้นฟูกิจการ ขอให้เซ็นยืนยันยอดหนี้คงเหลือตามเอกสารที่ส่งโทรสารมา และขอให้ส่งกลับไปยังบริษัท กรินทร์ออดิท ผู้สอบบัญชีของบริษัทโรงแรมดาราเทวี และบมจ. อินเตอร์ฟาร์อีสต์ เอ็นจิเนียริ่ง (IFEC) บริษัทแม่เจ้าของ ดาราเทวี

 

 

บริษัทบริหารสินทรัพย์โกลบอล วัน ปฏิเสธจะเซ็นรับเพราะเห็นว่าเอกสารดังกล่าวไม่ชัดเจนและลงนามโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช้กรรมการดาราเทวี ที่สำคัญที่สุดคือมีการลงวันที่ในหนังสือยืนยันยอดหนี้ย้อนหลังถึง 4-5 เดือน คือลงวันที่ 31 ม.ค. 60

 

 

"ผมเห็นว่านี่เป็นการสอบบัญชีที่ไม่น่าจะตรงกับมาตรฐานวิชาชีพ มีความพยายามเร่งรัดให้เซ็นรับยอดหนี้ในเอกสารที่ลงวันที่ย้อนหลัง ไม่ทราบว่าระยะเวลา 4-5 เดือนที่ผ่านมาทั้งผู้สอบบัญชีและบริษัทโรงแรมดาราเทวีไปทำอะไรกันอยู่ หนี้ก้อนนี้มีมูลหนี้สูงถึง 1,800 ล้านบาท ในตอนเข้าฟื้นฟูกิจการของดาราเทวี เป็นหนี้ก้อนใหญ่ที่สุดที่มีผลต่อความอยู่รอดของดาราเทวี และมีข้อพิพาทบนศาลเมื่อฝ่าย IFEC และหมอวิชัยฟ้องว่าเป็นหนี้ปลอม การจะตรวจสอบง่ายๆแบบนี้ไม่น่าจะถูกต้อง ผมมองว่าเป็นความพยายามเร่งรัดปิดบัญชีของดาราเทวีเพื่อให้สามารถปิดงบบัญชี IFEC ได้ตามที่ขอผ่อนผันกับตลาดหลักทรัพย์ว่าจะส่งงบบัญชี IFEC ในวันที่ 31 พ.ค. การเร่งรัดแบบนี้อาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ ผมจึงทำหนังสือร้องเรียนไปยังท่านนายกสภาวิชาชีพบัญชี ให้เข้ามาตรวจสอบมาตรฐานการสอบบัญชีของบริษัทโรงแรมดาราเทวีให้ถูกต้อง เพราะจะมีผลกระทบไปยังความถูกต้องของงบบัญชีบริษัทแม่คือ IFEC ที่มีมหาชน 28,000 คนถือหุ้นและรอทราบสถานะทางบัญชีอยู่ การสอบบัญชีคือการตรวจสอบความจริงเริ่มแค่วันที่ตรวจสอบก็ไม่จริงใช้วิธีส่งโทรสารสอบทานกันง่ายๆกล้าลงวันที่ย้อนหลังแบบนี้จะเชื่อถืองบบัญชีได้อย่างไร"