830766D8-C92E-4B05-85FD-E6BC1E582851

สัมมนา "เปิดร้านออนไลน์ ขายง่ายรวยเร็ว" วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคมนี้ ณ  ห้องแก้ววิเชียร อาคาร SME Bank TOWER ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป
สมัครผ่าน SME Development Bank Call Center 1357 รับจำนวนจำกัด