00B24416-1248-414A-BB8A-45FB80A4B6CD

นายเจริญ รุจิราโภณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท . ขอนแก่นฟู้ด์ จำกัด (มหาชน) หรือ SORKON ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารแปรรูปจากเนื้อัตว์รายใหญ่ของไทย เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานไตรมา 1/61 บริษัทฯ มีกำไรุทธิ50.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 72.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรุทธิ 29.5 ล้านบาท และมีรายได้รวม 696.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.2% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีรายได้รวม 661.9 ล้านบาท โดยปัจจัยความำเร็จมาจากกลุ่มธุรกิจอาหารแปรรูปเนื้อัตว์ (อาหารพื้นเมือง, อาหารขบเคี้ยวและอาหารแช่แข็งพร้อมทาน) ซึ่งเป็นัด่วนรายได้หลักของบริษัทฯ ทำยอดขายเติบโตขึ้น11.9% รองลงมาได้แก่กลุ่มธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปที่ทำยอดขายเติบโตใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหรือเพิ่มขึ้น 1.8%

 นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังประบความำเร็จในการบริหารต้นทุนการผลิตที่มีประิทธิภาพซึ่ง่งผลดีต่ออัตรากำไรขั้นต้น โดยในไตรมาแรกปีนี้ปรับตัวดีขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 32.9%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 29.6% เนื่องจากกลุ่มธุรกิจอาหารพื้นเมือง ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูปและธุรกิจร้านอาหารบริการด่วน ต่างบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการผลิตและวัตถุดิบได้อย่างมีประิทธิภาพ

“เราประบความำเร็จในการผลักดันผลการดำเนินงานในไตรมาแรกของปีนี้ที่ทำถิตินิวไฮ โดยเฉพาะกำไรุทธิที่เติบโตได้อย่างโดดเด่น เนื่องจากเราามารถบริหารจัดการต้นทุนการผลิตที่มีประิทธิภาพ ทำให้รักษาอัตรากำไรขั้นต้นได้ดีและนำไปู่ตัวเลขกำไรุทธิที่ปรับตัวดีขึ้นมาก” นายเจริญ กล่าว

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SORKON กล่าวว่า แนวทางการดำเนินงานในปีนี้ บริษัทฯ จะร้างความเข้มแข็งแก่ธุรกิจอาหารพื้นเมืองให้มากขึ้น โดยปรับแนวคิดการทำตลาดที่มุ่งู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน ทั้งรชาติ ราคาที่จับต้องได้ ความะดวกในการรับประทาน รวมถึงปรับโฉมบรรจุภัณฑ์ให้มีความวยงามพิถีพิถัน ภายใต้ธีม เพราะทุกคนมควรได้รับิ่งที่ดีทีุ่ดโดยจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่มารองรับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

่วนกลุ่มธุรกิจร้านอาหารบริการด่วนภายใต้แบรนด์ ยูนนานและ แซ่บ คลาิก จะเน้นกระจายจุดจำหน่ายให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้ามากขึ้น รวมถึงเริมความแข็งแกร่งด้านบริการเดลิเวอรี่ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่นิยมั่งซื้อจากที่พักอาศัยและถานที่ทำงานเพิ่มขึ้น พร้อมกันนี้ จะบริหารจัดการต้นทุนการผลิตให้มีประิทธิภาพเพื่อรักษาอัตราการทำกำไรขั้นต้นที่ดีไว้ ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าด้วยแนวทางดังกล่าว จะ่งผลดีต่อภาพรวมผลการดำเนินงานในปีนี้ที่ตั้งเป้าเติบโต 10% ตามแผนที่วางไว้