F400DD39-7C4C-4746-992B-B814FAB2E762

นางบุญพร บริบูรณ์ส่งศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า(ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัทเปิดตัวทีมผู้บริหารระดับสูงใหม่4 ท่านเพื่อเสริมทัพระดับนโยบายในแต่ละสายงานให้รับมือกับการแข่งขันขององค์กรในทุกด้านอย่างเต็มรูปแบบโดยมีมาตรฐานการกำกับดูแลและนโยบายบรรษัทภิบาลที่ดีภายใต้การบริหารของคุณประเสริฐ บุญสัมพันธ์ ประธานกรรมการบริษัทสายงานธุรกิจรายย่อยมีคุณเผดิมภพ สงเคราะห์ กรรมการผู้จัดการประธานสายธุรกิจรายย่อยมาเป็นกำลังสำคัญและสายงานวาณิชธนกิจนำทีมโดยคุณสุวภา เจริญยิ่ง ที่ปรึกษาอาวุโสและคุณพายุพัด มหาผล กรรมการผู้จัดการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายวาณิชธนกิจ ทั้ง4 ท่านมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในแวดวงธุรกิจและสังคมโดยเฉพาะท่านประธานฯประเสริฐบุญสัมพันธ์อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกลุ่มปตท. ที่มีMarket Cap ใหญ่ที่สุดของประเทศต่อเนื่องกัน8 ปีผู้ที่มีส่วนผลักดันให้บริษัทในกลุ่มปตท.ได้รับรางวัลทั้งระดับประเทศและระดับโลกและล่าสุดยังได้รับรางวัล Best Board of the Year 2019 จากทางสถาบันกรรมการบริษัทไทยหรือ(IOD)” ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา นางบุญพรกล่าวว่า ผู้บริหารทุกท่านจะนำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่ในอดีตมาใช้เป็นแนวทางบริหารบริษัทให้บรรลุเป้าหมายการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ในทุกด้านอย่างมีคุณค่าและมี     บรรษัทภิบาลเพื่อให้บริษัทหยวนต้าเติบโตอย่างยั่งยืนและเป็นที่เชื่อถือของลูกค้าโดยย้ำความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจให้กับลูกค้ากว่า5 หมื่นรายด้วยการได้รับการจัดอันดับที่AA (tha) แนวโน้มStable จากFitch Ratings Thailand  ตลอดจนการสนับสนุนจากบริษัทแม่ในประเทศไต้หวันด้านเงินกองทุนที่มีทุนจดทะเบียนสูงถึง4.5 พันล้านบาท

การจัดทัพใหม่ครั้งนี้เพื่อรับมือกับสภาวะกดดันและการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในธุรกิจการเงินการลงทุนของไทยใน3 ด้านหลักได้แก่ผลิตภัณฑ์การเงินที่มีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้นดังนั้นผู้ที่จะทำหน้าที่ให้บริการกับลูกค้าต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและความเข้าใจในผลิตภัณฑ์นั้นเป็นอย่างดี    การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบโดยการเข้ามาของFintech ต่างเช่นBlockchain, Cryptocurrency, Big Data Analytics, Machine Learning, AI และอื่น ซึ่งมีบทบาทอย่างมากในธุรกิจการเงินและการลงทุนสามารถทำให้ผู้ลงทุนมีโอกาสเข้าถึงการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประการสุดท้ายคือ     นักลงทุนมีความรู้ความเข้าใจในด้านการลงทุนมากขึ้นแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น

โบรกเกอร์จะไม่ได้ทำหน้าที่เป็นเพียงตัวกลางอีกต่อไปในที่สุดจะถูกDisrupt ด้วยTechnology ดังนั้นโบรกเกอร์ที่ยังคงทำธุรกิจอยู่ได้จะต้องมีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และยอมรับในการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เข้ามาอย่างรวดเร็วและพร้อมที่จะทำวิกฤตินี้ให้เป็นโอกาส

นางบุญพรกล่าวว่าการสร้างความแตกต่างในตัวบุคลากร(People) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจตลาดเงินตลาดทุนเนื่องจากการสร้างความแตกต่างในตัวสินค้า/บริการ(Products) และกระบวนการให้บริการ(Process)  ทำได้ยากเพราะเป็นธุรกิจที่ถูกควบคุมเข้มงวดด้วยกฎระเบียบจากทางการเพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้ลงทุน อย่างไรก็ตามด้วยจุดแข็งของบริษัทแม่ในประเทศไต้หวันที่มีสาขากว่า400 แห่งครอบคลุมภูมิภาคเอเชีย ทำให้บริษัทสามารถสร้างความแตกต่างด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์(Products) ที่ดีที่สุดในระดับโลกด้วยกระบวนการให้บริการ(Process) ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยบุคลาการ(People) ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านที่ปรึกษาการลงทุนทั่วโลก ดังคำขวัญของกลุ่มที่ว่า“We Know Asia”

นางบุญพร กล่าวว่า นอกจากการพลิกโฉมเสริมทัพผู้บริหารยังมีการพลิกโฉมการให้บริการรูปแบบใหม่    มาเป็นการให้บริการแบบครบวงจร(จากเดิมที่ให้บริการเฉพาะการลงทุนในตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์) เพื่อช่วยบริหารสินทรัพย์ของลูกค้าด้วยบริการใหม่ในชื่อYuanta Private Wealth Management Service ซึ่งไม่ได้หมายถึงแต่เพียงการลงทุนในหลักทรัพย์เพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงการสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้แก่ลูกค้าทุกคนทั้งนี้เพื่อตอบโจทย์พันธกิจ3 ประการพันธกิจแรกคือการเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำในอุตสาหกรรมตลาดเงินตลาดทุนในประเทศ พันธกิจที่สองคือการเป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่มีความเป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองรูปแบบการลงทุนที่ทันสมัยและให้บริการได้ทุกมุมโลกแบบไร้รอยต่อและในทุกช่องทางแบบที่เรียกว่าAnytime Anywhereพันธกิจที่สามคือการทำให้นักลงทุนที่มาใช้บริการของบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้ามีความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในการใช้บริการ

การจัดเสริมทัพในครั้งนี้บริษัทมั่นใจว่าจะสามารถสร้างบริษัทให้เติบโตเข้มแข็งและก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วและ  มีคุณภาพอย่างยั่งยืนและมุ่งมั่นให้บริการด้านการวางการแผนการเงินและการลงทุนเพื่อให้นักลงทุนสามารถบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ด้วยความมั่นใจว่าบริษัทจะสามารถสรรสร้างความมั่งคั่งให้กับนักลงทุนได้ดังคำที่ว่าYuanta…We Create Fortune