A03C2F93-90EE-47F1-97DC-690AA6F6175A

หลังได้รับการตอบรับที่ดีจากความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ล่าสุด “คุณโบ้” พิเชษฐ สิทธิอำนวย บอสใหญ่หลักทรัพย์บัวหลวง เดินหน้าขยายความร่วมมือทางวิชาการไปยังมหาวิทยาลัยเอกชนชั้นนำอย่างมหาวิทยาลัยรังสิต พร้อมเปิดตัวโครงการแรก “The Stock Master University 2018” เพื่อพัฒนานักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการให้มีความเข้าใจด้านการลงทุนและสามารถลงมือปฏิบัติจริงได้อย่างมืออาชีพ...เสิร์ฟความรู้กันขนาดนี้ ถือเป็นอีกครั้งของค่ายหลักทรัพย์บัวหลวงที่ตอกย้ำความสำคัญเรื่องการให้ความรู้!!!