41569FEB-1AAB-4698-81F3-7287E0E83D78

นายอิสระ วงศ์รุ่ง รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าบุคคล ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวรายการใหม่ Superboy Project โดยธนาคารออมสินให้การสนับสนุนการจัดการประกวดที่เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก รวมถึงใช้ศักยภาพที่มีอยู่ฝึกฝนและพัฒนาตนเองให้ก้าวไปสู่การเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับเอเชียต่อไป ซึ่งสอดคล้องตามพันธกิจหลักที่สำคัญของธนาคารออมสินในการส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้พัฒนาขีดความสามารถและเสริมสร้างทักษะด้านต่างๆ ทั้งด้านดนตรี กีฬา และวิชาการ สำหรับรายการ Superboy Project เป็นรูปแบบรายการโทรทัศน์ที่เฟ้นหาเยาวชนเพศชาย ไม่จำกัดสัญชาติ อายุตั้งแต่ 14 ปีขึ้นไป เพื่อคัดเลือกผู้ชนะ 5 คน เป็นศิลปิน SBFIVE รุ่นที่ 2 โดยจะเปิดรับสมัคร 4 ภูมิภาค 4 จังหวัดทั่วประเทศ วันแรกในวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ที่เซ็นทรัลพลาซาขอนแก่น ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.superboyproject.com ณ ลานเอเทรียม 3 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562